هوشمندانه تبلیغ کنید

دیده شدن با هر بودجه ای حق شماست

اطلاعات بیشتر
تبلیغات شما

تبلیغات کلیکی

تبلیغات شما بر روی وب‌سایت‌های فارسی در معرض دید میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد جذب ترافیک هدفمند نیازمند یک مدیریت تخصصی است.ما با در نظر گرفتن اهداف کســـــب‌وکار، مخاطبان و بودجه‌ای که تعییـن کرده‌اید؛ شما را در ساخت و مدیریـــت کمپین های تبلیغات‌کلیکی و تبلیغات اینترنتی موفق و اثر‌بخش یاری می‌کنیم.
عضویت رایگان  ورود به حساب
نظارت موشکافانه بر کمپین ها
هر کلیک را از مبدا تا مقصد رصد کنید و به آسانی از کمپین های خود گزارشگیری کنید
تعیین مکان و نحوه نمایش
شمایید که مشخص می کنید در چه دستگاهی و در چه ساعاتی از شبانه روز دیده شوید
نمایش بر اساس نیاز مخاطب
با موضوع بندی کمپین ها تبلیغ خود را فقط در سایت های مرتبط با کارتان نمایش دهید